1 بسته مناسبت فعال در رخداد 365 وجود دارد.

تعطیلی های تقویم رسمی سال 1398

تقویم رسمی
تعطیلی های تقویم رسمی سال 1398 182 روز رایگان
تقویم رسمی

تعطیلی های تقویم رسمی سال 1398

تعطیلی های تقویم رسمی سال 1398 تیم رخداد 365 182 روز رایگان

این بسته مناسبت شامل تعطیلات ملی و مذهبی سال 1398 است که منطبق با تقویم رسمی منتشر شده توسط شورای مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزیک دانشگاه تهران می باشد. تمام مناسبت های ثبت شده همراه با جزئیاتی در مورد رویداد مد نظر بوده و به همراه آن لینکی جهت مطالعه بیشتر در مورد رودیداد نیز گنجانده شده است.

برچسب : تعطیلی های مذهبی سال 98,تعطیلی های سال 1398,تعطیلات سال 1398,تعطیلی 98,تعطیلات 1398

پشتیبانی ازتقویم گوگل
پیشنهاد : برنامه تقویم خورشیدی (SunCalendar) را برای برنامه ریزی تان استفاده کنید!!![هماهنگ با تقویم گوگل]